Skip to main content

Brain Blocks

Brain Blocks kan al worden ingezet bij kinderen vanaf 4 jaar (maar ook bij jongeren en volwassenen) met uiteenlopende hulpvragen gericht op hun sociale en emotionele functioneren. Brain Blocks is een interventie die dan ook breed ingezet wordt binnen de hulpverlening, gezinnen en het onderwijs. Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen.

BrainBlocks is in 2005 bedacht door Stephan van de Ven. Hij is werkzaam als psycho motorisch therapeut binnen de jeugdhulpverlening. In eerste instantie is Brain Blocks ontwikkeld met als doel psycho-educatie over autisme te geven. Hierbij is het uitgangspunt dat cliënten zelf het beste weten wat ze voelen en ervaren. Het uitnodigen tot het verbeelden van deze ervaringen staat van oorsprong in de werkwijze centraal.

De Brain Blocks beelden die de kinderen van hun ervaringen maken, geven echter inzicht in de manier waarop het kind de relatie met zichzelf, anderen en zijn omgeving vorm geeft. Daarbij geeft het inzicht in ontwikkeling en de mogelijkheid om tot reflectie op het eigen functioneren te komen. Brain Blocks is geen training, maar een therapeutische werkwijze die ik tijdens kindercoaching toepas als ik dat in samenspraak met ouders nodig acht.

Al snel is de werkwijze met BrainBlocks uitgebreid: gericht op het doorzien van oorzaak en gevolg binnen de interactie met anderen en het werken aan belemmerende overtuigingen. Zie ook de website met ondersteunend videomateriaal bij “Handige links”.