Skip to main content

Meidenvenijn is niet fijn!

Deze training richt zich specifiek op leerlingen van negen tot vijftien jaar. In elke school of klas wordt gepest. De gevolgen van pesten zijn groot, zeker als het pestgedrag langer duurt. Slachtoffers hebben meer kans op sociale en emotionele problemen. Gevoelens van eenzaamheid en depressie worden vergroot en bestaande problemen verergeren. Veel van deze kinderen hebben een lage zelfwaardering en ontwikkelen van wantrouwen richting leeftijdsgenoten. Deze gevoelens kunnen leiden tot verder isolement en diepere depressie die nog meer pestgedrag uitlokken

“Meidenvenijn is niet fijn!” heeft zich sinds de lancering van het lespakket in 2008 ontwikkeld tot een beproefde lesmethodiek voor een preventieve- en curatieve aanpak van pestgedrag onder meisjes. Inmiddels heeft de Gezonde School de interventie “Meidenvenijn is niet fijn!” als wetenschappelijk effectieve pestmethode aanbevolen.

Doelen:

  • Meer inzicht krijgen in het gedrag en de rollen van de meisjes in een groep.
  • Bewust worden van het effect van gedrag op anderen.
  • Onderkennen van de eigen kwaliteiten.
  • Leren ombuigen van negatief gedrag naar positief gedrag.

Lees hieronder verder over de praktische kant van de training!

Kijk ook eens op: www.meidenvenijn.nl

De training in het kort

Blok 1

In blok 1 staan ‘Kwaliteiten en vriendschappen’ centraal. Een veilige, prettige les waarin meisjes wennen aan de werkwijze en zich verdiepen in vriendschappen tussen meisjes en hun kernkwaliteiten.

Blok 2

In blok 2 gaan we in op ‘Meidenvenijn’ en de rollen die meiden in groepen in kunnen nemen. Het venijn wordt besproken aan de hand van kaarten uit het pakket en de training bevat een rollenspel waarin de meisjes een verhaal uitbeelden waarin meidenvenijn tot ontwikkeling komt en zich uit in pestgedrag. Dit blok komt uitgebreid terug op de ouderavond.

Blok 3

In blok 3 staat ‘Denken en doen’ centraal. Hoe kunnen gebeurtenissen tot nare gedachten leiden en uiteindelijk tot negatief gedrag leiden? De meiden leren hoe ze positief gedrag kunnen oproepen en hoe ze negatieve gedachten kunnen ombuigen. Allereerst gaan we dan kijken naar wat we typisch negatief of positief gedrag vinden. Een leuke les waarin de vinger op de zere plek wordt gelegd en de meisjes tools krijgen om te veranderen.

Blok 4

In blok 4 staat ‘Actie’ centraal. In deze les gaan de meisjes persoonlijke doelen stellen, maar ook als groep een plan maken. Wat willen wij nu bereiken? Waar zijn we goed in en waar willen we meer van? Wat verwachten we van onze ouders? Wat verwachten we van school? Wat gaan we zelf doen? En wat doen we als het mis dreigt te gaan? Daarnaast gaan we ons in deze training klaarmaken voor de ouderavond.

Kan ik iets voor jou betekenen?

Neem contact op