Skip to main content

Waarom kiezen voor Luna?

Maar waarom zou jij nou voor mij kiezen?

Ik heb ruim 13 jaar ervaring in het speciaal onderwijs met leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ik heb ervaring als pedagoog, kindercoach en trainer in (sub)groepen en één-op-één situaties.
Door mijn creatieve en laagdrempelige aanpak, lukt het mij om een ingang te vinden bij kinderen over angsten, blokkades, moeilijke situaties en reflectie op het eigen gedrag.
Dit lukt niet altijd en dat hoeft ook niet, ik voer geen druk uit, maar volg het kind op zijn eigen tempo. Dit maakt dat ik snel vertrouwen heb gewonnen en hier integer en eerlijk mee om ga.

Professioneel

Ik heb mij inmiddels zodanig geprofessionaliseerd dat ik kinderen kan lezen op lichaamstaal en zorgvuldig opgebouwde ‘muurtjes’ herken. Op deze manier signaleer ik al snel punten in het sociale en emotionele aspect die extra aandacht verdienen.
Bijvoorbeeld: Het is lastig om te vertellen dat je ergens bang voor bent, dus hang je maar de clown uit (want grappen maken kan je goed) en wordt de aandacht niet meer op jouw pijnpunt gelegd. Het geeft mij een ingang voor een kindgesprek en een kind voor zich gezien (en soms een beetje betrapt 😉).

Humor is een sleutel

Ik houd van een grapje en heb een gezonde dosis zelfspot. Hierdoor kinderen zich sneller op hun gemak voelen, want het kan in het begin best spannend zijn om met een coach te gaan praten. Verkennen en ijsbrekers zijn dus pijlers die ik belangrijk vind, omdat ik niets wil forceren.

Ouders neem ik van begin tot eind mee in het proces, waarbij ik de privacy van het kind wel altijd voorop stel.
Ouders zijn van essentieel belang om tot een geslaagd einde van de rit te komen. Want na de training of na het kindercoachingstraject, begint het namelijk past écht. De kinderen gaan dan hun geleerde vaardigheden toepassen in hun dagelijks leven en hebben hierbij de onvoorwaardelijke steun nodig van vader en/of moeder. Maar ook een leerkracht heeft een belangrijke rol in het proces.