Skip to main content

Waarom kiezen voor Luna?

Maar waarom zou jij nou voor mij kiezen?

Ik heb ruim 14 jaar ervaring in het speciaal onderwijs met leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Ik heb ervaring als pedagoog, kindercoach en trainer in (sub)groepen en één-op-één situaties.
Door mijn creatieve en laagdrempelige aanpak, lukt het mij om een ingang te vinden bij kinderen over angsten, blokkades, moeilijke situaties en reflectie op het eigen gedrag.
Dit lukt niet altijd en dat hoeft ook niet, ik voer geen druk uit, maar volg het kind op zijn eigen tempo. Dit maakt dat ik snel vertrouwen heb gewonnen en hier integer en eerlijk mee om ga.

Ouders/opvoeders: we doen dit samen!

Ouders neem ik van begin tot eind mee in het proces, waarbij ik de privacy van het kind wel altijd voorop stel.
Ouders zijn van essentieel belang om tot een geslaagd einde van de rit te komen. Want na de groepstraining of na een kindercoachingstraject, begint het namelijk past écht. De kinderen gaan dan hun geleerde vaardigheden toepassen in hun dagelijks leven en hebben hierbij de onvoorwaardelijke steun nodig van vader en/of moeder of andere opvoeders. En daarnaast heeft de onderwijzer van jullie kind ook een belangrijke rol in het proces.